Eignir ríkissjóðs

Eignir ríkissjóðs eru margvíslegar og má þar nefna hús og önnur mannvirki, jarðir, eyðibýli, lóðir og annað land. Þá eru ríflega 30 félög í meirihlutaeigu ríkisins. Upplýsingarnar hér að neðan sýna helstu eignir ríkisins.

Aðrar eignir
True11552.556632155
ma.kr.
True11552.556632155
ma.kr.
Innstæður í sjóðum
True11552.556632155
ma.kr.
True11552.556632155
ma.kr.
True11552.556632155
ma.kr.
True11552.556632155
ma.kr.
True11552.556632155
ma.kr.
True11552.556632155
ma.kr.
Veitt lán

Ríki og sveitarfélög veita lán, sem fara að stærstum hluta til einstaklinga, og fjármagna til dæmis nám eða húsnæðiskaup, fyrirtækja og sjóða utan A-hluta. Lánin teljast til eigna hins opinbera. 

 

Félög í eigu ríkissjóðs

Íslenska ríkið á alfarið eða ráðandi eignarhluti í ýmsum fyrirtækjum og félögum með mismunandi starfsemi og markmið. Þessir aðilar eru margir stórir og áhrifamiklir á íslenskum markaði og gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Hér fyrir neðan má sjá verðmæti eignarhluta ríkisins í fyrirtækjum og félögum á árinu 2020.

 

Bjargráðasjóður
Verðmæti eignarhluta ríkisins
211.4 m.kr.
Byggðastofnun
Verðmæti eignarhluta ríkisins
3154.3 m.kr.
Eignarhaldsfélag Suðurnesja hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
260.8 m.kr.
Húsnæðissjóður
Verðmæti eignarhluta ríkisins
17879.9 m.kr.
Íslandsbanki hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
147768 m.kr.
Landsbankinn hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
206107.3 m.kr.
Menntasjóður námsmanna
Verðmæti eignarhluta ríkisins
118997.8 m.kr.
Náttúruhamfaratrygging Íslands
Verðmæti eignarhluta ríkisins
50037.4 m.kr.
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Verðmæti eignarhluta ríkisins
4902.9 m.kr.
Seðlabanki Íslands
Verðmæti eignarhluta ríkisins
150802.1 m.kr.
Sparisjóður Austurlands hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
465.2 m.kr.
Samtals:
m.kr.
Landsvirkjun
Verðmæti eignarhluta ríkisins
266106.7 m.kr.
Orkubú Vestfjarða ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
6311 m.kr.
Rarik ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
49722.3 m.kr.
Samtals:
m.kr.
Eignarhlutir ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
11.2 m.kr.
Hvanneyrarbúið ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
51.6 m.kr.
Leigufélagið Bríet ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
2395.3 m.kr.
Lindarhvoll ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
30 m.kr.
Minjavernd hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
92.9 m.kr.
Nýr Landspítali ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
20 m.kr.
Sítus ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
17.3 m.kr.
Tæknigarður ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
92.9 m.kr.
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
4231.1 m.kr.
Vísindagarðurinn ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
77.4 m.kr.
Farice ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
2259.9 m.kr.
Isavia ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
27259.4 m.kr.
Ríkisútvarpið ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
1923.1 m.kr.
Eignarhaldsfélagið Spölur hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
75.1 m.kr.
Endurvinnslan hf..
Verðmæti eignarhluta ríkisins
172.7 m.kr.
Hugverkasjóður Íslands ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
73.9 m.kr.
Keilir, miðstöð vísinda,fr ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
84.1 m.kr.
KLAK INNOVIT ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
5.2 m.kr.
Önnur fyrirtæki
Verðmæti eignarhluta ríkisins
117.9 m.kr.
Orkidea samstarfsverkefni
Verðmæti eignarhluta ríkisins
24 m.kr.
Orkusjóður
Verðmæti eignarhluta ríkisins
100.4 m.kr.
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Verðmæti eignarhluta ríkisins
5438.9 m.kr.
Happdrætti Háskóla Íslands
Verðmæti eignarhluta ríkisins
3030.9 m.kr.
Íslandspóstur ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
3307.1 m.kr.
Íslenskar orkurannsóknir
Verðmæti eignarhluta ríkisins
343.1 m.kr.
Landskerfi bókasafna hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
107.1 m.kr.
Matís ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
293.7 m.kr.
Neyðarlínan ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
202.2 m.kr.
Öryggisfjarskipti ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
724.9 m.kr.
Vigdísarholt ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
279.7 m.kr.
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
35.6 m.kr.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
1890.7 m.kr.
Samtals:
m.kr.

Skuldaþróun

Skuldir hins opinbera samanstanda af skuldum A-hluta ríkissjóðs og A-hluta allra sveitarfélaga landsins. Myndin sýnir heildarskuldir samkvæmt lögum um opinber fjármál. Það eru heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum.

 

 

Erlendar skuldir
True496641
ma.kr.
Verðbréf
True496641
ma.kr.
Aðrar lántökur
True496641
ma.kr.
Ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar
True496641
ma.kr.

Skuldir og skuldbindingar hins opinbera

Meirihluti af skuldum hins opinbera eru skuldir ríkissjóðs. Rúmlega helmingur heildarskulda og skuldbindinga hins opinbera eru útgefin verðbréf A-hluta ríkissjóðs á innlendum markaði. Lífeyrisskuldbindingar teljast ekki til skulda heldur skuldbindinga en eru hafðar hér til samanburðar.

 
Hverjir eru eigendur innlendra ríkisverðbréfa?

Ríkissjóður fjármagnar sig að hluta með útgáfu ríkisskuldabréfa og víxla. Fjárfestar kaupa verðbréfin og fá af þeim fjármagnstekjur úr ríkissjóði. Lífeyrissjóðir landsins eru stærstu eigendur innlendra ríkisverðbréfa á markaði. Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu eigenda ríkisverðbréfa.

Samanburður á
skuldum við
önnur Evrópuríki

Skuldir hins opinbera eru settar fram samkvæmt alþjóðlegum staðli og innihalda skuldir A-hluta ríkissjóðs og sveitarfélaga. Myndin sýnir skuldir Íslands og Evrusvæðisins í hlutfalli af landsframleiðslu.

 

 

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira