Eignir ríkissjóðs

Eignir ríkissjóðs eru margvíslegar og má þar nefna hús og önnur mannvirki, jarðir, eyðibýli, lóðir og annað land. Þá eru ríflega 30 félög í meirihlutaeigu ríkisins. Upplýsingarnar hér að neðan sýna helstu eignir ríkisins.

Aðrar eignir
True17906.681635239
ma.kr.
True17906.681635239
ma.kr.
Innstæður í sjóðum
True17906.681635239
ma.kr.
True17906.681635239
ma.kr.
True17906.681635239
ma.kr.
True17906.681635239
ma.kr.
True17906.681635239
ma.kr.
True17906.681635239
ma.kr.
Veitt lán

Ríki og sveitarfélög veita lán, sem fara að stærstum hluta til einstaklinga, og fjármagna til dæmis nám eða húsnæðiskaup, fyrirtækja og sjóða utan A-hluta. Lánin teljast til eigna hins opinbera. 

 

Félög í eigu ríkissjóðs

Íslenska ríkið á alfarið eða ráðandi eignarhluti í ýmsum fyrirtækjum og félögum með mismunandi starfsemi og markmið. Þessir aðilar eru margir stórir og áhrifamiklir á íslenskum markaði og gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Hér fyrir neðan má sjá verðmæti eignarhluta ríkisins í fyrirtækjum og félögum á árinu 2022.

 

Byggðastofnun
Verðmæti eignarhluta ríkisins
1160.7 m.kr.
Eignarhaldsfélag Suðurnesja hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
222 m.kr.
Íslandsbanki hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
93021.5 m.kr.
Landsbankinn hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
278453.1 m.kr.
Seðlabanki Íslands
Verðmæti eignarhluta ríkisins
115512.4 m.kr.
Sparisjóður Austurlands hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
502.3 m.kr.
Samtals:
m.kr.
Landsnet hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
68503.2 m.kr.
Landsvirkjun
Verðmæti eignarhluta ríkisins
326219.7 m.kr.
Orkubú Vestfjarða ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
10513.5 m.kr.
Rarik ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
55785.4 m.kr.
Samtals:
m.kr.
Hvanneyrarbúið ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
62.4 m.kr.
Minjavernd hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
91.8 m.kr.
Farice ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
9679.6 m.kr.
Isavia ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
41962.2 m.kr.
Vaðlaheiðargöng hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
602 m.kr.
Auðkenni ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
1130 m.kr.
Eignarhaldsfélagið Spölur hf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
75.1 m.kr.
Endurvinnslan hf..
Verðmæti eignarhluta ríkisins
368.8 m.kr.
Fræðslumiðstöð atvinnulífs ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
140.6 m.kr.
Gleipnir, nýsköpunar- og þróun
Verðmæti eignarhluta ríkisins
7.2 m.kr.
Hugverkasjóður Íslands ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
74.2 m.kr.
KLAK INNOVIT ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
14.9 m.kr.
Málmís ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
16.2 m.kr.
Önnur fyrirtæki
Verðmæti eignarhluta ríkisins
85.7 m.kr.
Orkidea samstarfsverkefni
Verðmæti eignarhluta ríkisins
17.2 m.kr.
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Verðmæti eignarhluta ríkisins
413.7 m.kr.
Íslandspóstur ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
3599.6 m.kr.
Matís ohf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
375.4 m.kr.
Vigdísarholt ehf.
Verðmæti eignarhluta ríkisins
542.5 m.kr.
Samtals:
m.kr.

Skuldaþróun

Skuldir hins opinbera samanstanda af skuldum A-hluta ríkissjóðs og A-hluta allra sveitarfélaga landsins. Myndin sýnir heildarskuldir samkvæmt lögum um opinber fjármál. Það eru heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum.

 

 

Erlendar skuldir
True676051
ma.kr.
Verðbréf
True676051
ma.kr.
Aðrar lántökur og viðskiptaskuldir
True676051
ma.kr.
Ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar
True676051
ma.kr.

Skuldir og skuldbindingar hins opinbera

Meirihluti af skuldum hins opinbera eru skuldir ríkissjóðs. Rúmlega helmingur heildarskulda og skuldbindinga hins opinbera eru útgefin verðbréf A-hluta ríkissjóðs á innlendum markaði. Lífeyrisskuldbindingar teljast ekki til skulda heldur skuldbindinga en eru hafðar hér til samanburðar.

 
Hverjir eru eigendur innlendra ríkisverðbréfa?

Ríkissjóður fjármagnar sig að hluta með útgáfu ríkisskuldabréfa og víxla. Fjárfestar kaupa verðbréfin og fá af þeim fjármagnstekjur úr ríkissjóði. Lífeyrissjóðir landsins eru stærstu eigendur innlendra ríkisverðbréfa á markaði. Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu eigenda ríkisverðbréfa.

Samanburður á
skuldum við
önnur Evrópuríki

Skuldir hins opinbera eru settar fram samkvæmt alþjóðlegum staðli og innihalda skuldir A-hluta ríkissjóðs og sveitarfélaga. Myndin sýnir skuldir Íslands og Evrópusambandsins í hlutfalli af landsframleiðslu.

 

 

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira